Strona Główna

Ankieta randkowa

Fotorandka

Lifestyle magazyn

Zarejestruj się teraz

Polityka prywatności

Internetowy portal randkowy i rozrywkowy www.milosnykontakt.pl jest prowadzony przez firmę handlową Butterfly Destiny s.r.o., REGON (IČO): 052 98 130, z siedzibą pod adresem Branická 213/53– Branik, Praga 4, kod pocztowy 147 00 Czeska Republika, zapisaną w rejestrze handlowym, prowadzonym przez sąd miejski w Pradze, w oddziale C, pod nr. akt 261419, która jest również Administratorem wszystkich danych osobowych, zgodnie z czeską ustawą nr. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, wraz z późniejszymi zmianami, która jest ogólnodostępna dla użytkowników serwisu.

Oświadczenie Administratora danych osobowych

Firma BUTTERFLY DESTINY s.r.o.jako administrator danych osobowych i informacji poufnych (dalej zwana „Administratorem“) oświadcza, że opublikowane przez użytkowników portalu dane osobowe i informacje poufne będą przetwarzane w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa. Oznacza to, że  wszystkie dane bedą przetwarzane wyłącznie w określonym celu i jedynie w niezbędnym zakresie. Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby nie doszło do niewłaściwego użycia danych osobowych, a także by dane te nie zostały przekazane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator dba o to, aby nie doszło do naruszenia godności osobistej Użytkowników oraz zabrania niepowołanej ingerencji w ich życie osobiste.

Cel i sposób przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi udostępnione dane osobwe i informacje poufne w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez Administratora użytkownikom. Pod usługami rozumie się wszystko, co oferuje internetowy portal randkowy i rozrywkowy www.milosnykontakt.pl oraz to, co z nim związane. Administrator gromadzi dane za pomocą formularza rejestracyjnego w serwisie www.milosnykontakt.pl , następnie dane te są przetwarzane komputerowo i weryfikowane przez pracowników portalu.

Oprócz danych osobowych i informacji poufnych informacji gromadzone są również dane, takie jak: adres IP czy adres strony z której nastąpiło wejście do serwisu.

Dane te mogą zostać wykorzystane do analizy ruchu na stronie, w celu podniesienia jakości oferowanych usług i nie zostaną użyte w celu kontaktu z którymkolwiek z użytkowników w jakikolwiek sposób.
Administrator może użyć adresu IP, a także innych danych w połączeniu z danymi osobowymi jedynie w celu kontroli przestrzegania przez użytkownika postanowień regulaminu serwisu, a także na prawomocne żądanie organów ścigania i w innych przewidzianych prawem przypadkach.

Administrator serwisu oferuje możliwość polecenia strony znajomym. W takim przypadku użytkownik zostanie poproszony o podanie pseudonimu i adresu e-mail znajomego. Zbierane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail. Znajomy, który otrzyma taką wiadomość może skorzystać z funkcji anulowania odbierania takich powiadomień lub wysłać oświadczenie do nas, że nie chce się z Tobą kontaktować za pośrednictwem stron Administratora.

Zakres przetwarzania danych osobowych i czas ich przechowywania

Dane są gromadzone tylko w niezbędnym zkresie, który pomaga zapewnić klientom jak najefektywnejsze korzystanie z internetowego portalu randkowego i rozrywkowego. W tym celu zbieramy następujące dane osobowe i informacje poufne: imię, nazwisko, data urodzenia, stan cywilny, wojwództwo, najbliższe większe miasto z liczbą ludności przekraczającą 100 tysięcy, informacje o życiu seksualnym, dane kontaktowe oraz w przypadku, że klient korzysta z płatnych usług serwisu, dane o jego rachunku bankowym. Wszystkie wyżej wymienione dane przetwarzamy za zgodą klienta w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa. Administrator gromadzi dane osobowe użytkowników wyłącznie na okres niezbędny do prawidłowgo ich przetworzenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Każdy zarejestrowany użytkownik internetowego portalu randkowo-rozrywkowego www.milosnykontakt.pl (klient) podczas rejestracji dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z artykłem § 5 ust. 2 o przetwarzaniu danych osobowych, oraz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie poufnych informacji zgodnie z artykułem §9 podpunkt a) w zakresie, w jakim je udostępni, zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności. Klienci swoją rejestracją wyrażają zgodę, na przekazywanie swych danych innym klientom portalu, w następującym zakresie: data urodzenia,stan cywilny,państwo,miasto oraz informacje o życiu seksualnym i prywatnym. Klienci rejestrując się, wyrażają zgodę na to, aby ich dane osobowe zostały wykorzystane do wystawiania faktur za zakupione usługi, a także by zostały wykorzystane w celu rozwiązania sporu, w szczególności, niedotrzymania obowiązków klienta wynikających z ogólnych warunków handlowych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może każdy klient kiedykolwiek wycofać wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Administratora danych osobowych 
.

Prawa użytkowników

Jeżeli użytkownik poprosi o informacje o przetworzonych danych, Administrator ma obowiązek bezzwłocznie mu je udostępnić. Każdy kilent, który przypuszcza lub stwierdza, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z ochroną jego prywatności lub niezgodnie z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobiste, lub informacje poufne są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, może żądać od Administratora wyjaśnień lub poprawy/usunięcia obecnego stanu rzeczy. Dotyczy to zatem przede wszystkim: zablokowania, wprowadzenia zmian, aktualizacji, czy całkowitego usunięcia danych osobowych.

Obowiązki użytkowników

Klienci są zobowiązani poczynać tak, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych innych klientów. Przede wszystkim zabrania się użytkownikowi wykorzystywać uzyskane dane osobowe do celów komercyjnych, do ograniczania praw innych klientów oraz do przekazywania pozyskanych danych osobowych osobom trzecim. Użytkownik ma obowiązek przeciwdziałać przedostaniu się w jakikolwiek sposób danych osobowych do osób postronnych, w imieniu prawa i ochrony prywatności pozostałych użytkowników.

Dostęp do danych osobowych

Wszelkie dane osobowe są udostępniane zarejestrowanym użytkownikom za pomocą konta użytkownika, na którym dane te można również edytować. Administrator zaleca klientom regularne zmienianie swoich danych logowania, zmniejszy to ryzyko niewłaściwego wykorzystania konta użytkownika przez osoby trzecie.

Bezpieczeństwo

Strona internetowa www.milosnykontakt.pl korzysta z środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed utratą, zmianą udostępnianych informacji lub kradzieżą. Do ochrony wykorzystywane są standardy takie  jak firewall, zapory sieciowe i inne systemy bezpieczeństwa. Jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenie niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem.

Pliki cookies

Cookies to małe pliki, które strona lub usługodawca wysyła na dysk twardy  komptuera przez przeglądarkę (jeśli zezwolisz na to nie zmieniając ustawień), co pozwala stronie WWW i systemowi Administratora rozpoznać Twoją przeglądarkę oraz przechwycić i zapamiętać niektóre informacje (np. Twoje preferencje językowe, ustawienia) a także umożliwia zalogowanie się na Twoje konto użytkownika.

Dodatkowo Administrator  korzysta z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach serwisu za pomocą plików "cookies". Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacji jak można zablokować zbieranie danych związanych z "Google Analytics" znajdują się na stronie:http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/ads/.

Jak wyłączyć pliki "cookies"?

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają włączyć lub wyłączyć mechanizm ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że nie jest możliwe zalogowanie się na konto użytkownika bez akceptacji plików "cookies".

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
•Chrome > 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&;answer=95647
•Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
•Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
•Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
•Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:
•Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&;answer=95647
•Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
•iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
•Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Zmiana zasad Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zniesienia zasad Polityki Prywatności w dwolnym momencie, może to uczynić jedynie zgodnie z przepisami prawa i nie może tym naruszyć praw klientów do ochrony danych osobowch. . Administrator nie zmieni Polityki Prywatności w sposób, który naruszy prawo klientów do ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do upublicznienia wszelkich zmian dotyczących polityki ochrony danych osobowych .

Wszystkie pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności można kierować  pod adres mailowy 
.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 8. 11. 2014

Lifestyle
Magazyn nie tylko o randkowaniu

5+ faktów o wspólnym mieszkaniu

5+ faktów o wspólnym mieszkaniu
10.12.2022 Razem z partnerem zastanawiacie się nad wspólnym mieszkaniem? W takim razie koniecznie przeczytajcie nasz dzisiejszy artykuł,… czytaj więcej...
Homeopatia - alternatywna medycyna czy placebo?

Homeopatia - alternatywna medycyna czy placebo?

19.11.2022 Homeopatia to leczenie na zasadzie podobieństwa, innymi słowy leczenie symptomów z wykorzystaniem… czytaj więcej...
Randka w kawiarni

Randka w kawiarni

10.11.2022 Chodzenie po kawiarniach w poszukiwaniu odpowiedniej kawy, czytanie dziennika lub książki,… czytaj więcej...
Przygotuj sobie młodego kokosa

Przygotuj sobie młodego kokosa

06.10.2022 Wiekszość z nas zna klasyczny kokosowy orzech. Owszem nie każdy wie o tym, że istnieje "młodsza"… czytaj więcej...