Strona Główna

Ankieta randkowa

Fotorandka

Lifestyle magazyn

Zarejestruj się teraz

Kodeks Dobrych Praktyk
Reklamacyjnych i Mailingowych 

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2015 r.

Wstęp

Szanowny Kliencie

Świadczenie najwyższej jakości usług jest dla nas priorytetem. Z tego powodu niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk może ulec zmianie bez powiadomienia w dowolnej chwili, jednak zawsze będzie on w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnie obowiązującym Regulaminem strony.
Regulamin strony ma zawsze pierwszeństwo przed Kodeksem Dobrych Praktyk dlatego zachęcamy do zapoznania się z nim tutaj.
W przypadku niezadowolenia z funkcjonowania usługi, lub jeśli masz wątpliwości co do rozliczeń finansowych, możesz się z nami skontaktować pocztą tradycyjną wysyłając list lub reklamacje na adres pocztowy:
Portal Production s.r.o.
Branická 213/53, Branik,
147 00 Praha 4,
Czeska Republika

Informacja od Ciebie pozwoli nam na szybką reakcje i naprawienie błędów. Dostarczy to nam również cennej wiedzy o Twoich potrzebach i wyznaczy kierunek, w którym powinniśmy zmierzać.

W przypadku jeśli masz pytania dotyczące obsługi strony lub chcesz zgłosić nadużycie ze strony innych użytkowników, nie wachaj się skontaktować się z naszą Miłą Obsługą Techniczną Portalu, która pomoże rozwiązać problem natury technicznej. Jednocześnie informujemy, że Obsługa Techniczna nie może rozwiązywać problemów natury finansowej, nie jest to miejsce do składania reklamacji.

Procedura postępowania reklamacyjnego

Każdy nasz klient, niezależnie od tego czy dokonuje opłat za nasze usługi czy też korzysta wyłącznie z bezpłatnych usług ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach podanych poniżej:

W jaki sposób można złożyć reklamację?

Pisemnie - wysyłając korespondencje na adres:

Portal Production s.r.o.
Branická 213/53, Branik,
147 00 Praha 4,
Czeska Republika

Przez Internet - wystarczy wysłać pocztą elektroniczną korespondencje na adres:

Jak powinno wyglądać zgłoszenie reklamacyjne?

Przedewszystkim, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikujące użytkownika usługi, gdyż nie jesteśmy wstanie odpowiedzieć na reklamacje, ani też ustosunkować się do indywidualnego problemu bez posiadania następujących danych:

 1. Aktualny adres e-mail zarejestrowanego konta
 2. Aktualny pseudonim profilu
 3. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania użytkownika - ponieważ nie możemy udzielać informacji osobom nieupoważnionym, potrzebujemy tych informacji

Dodatkowo, musimy wiedzieć co i dlaczego reklamujesz, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, której transakcji finansowej twoje zgłoszenie dotyczy, o ile to możliwe - numer faktury, której Twoje zgłoszenie dotyczy, a także jakie są okoliczności uzasadniające reklamację

 1. Szczegóły reklamacji
  1. przedmiot reklamacji,
  2. czas wystąpienia reklamowanego zdarzenia,
  3. transakcja, której reklamacja dotyczy,
  4. okoliczności, które uzasadniają reklamacje
   .
 2. Dane kontaktowe
  1. adres e-mail
 3. Własnoręczny podpis oraz datę

Nieprawidłowości należy zgłosić bez zbędnej zwłoki.

Czas rozpatrzenia reklamacji?

Przesyłanie wiadomości e-mail

Firma gromadzi listy adresów e-mail, których odbiorcy świadomie wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości od portalu. W większości przypadków informacje przesyłane są powiadomieniami o zdarzeniach na portalu, sporadycznie wysyłane są reklamy innych portalów firmy, bądź przesyłki komercyjne na zlecenie partnerów handlowych.

Przy rozsyłaniu wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym, firma stosuje się do następujących standardów na rynku:

  1. Wymóg wyrażenia zgody na przesyłanie komercyjnych wiadomości
   • Zakazane jest przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze komercyjnym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
   • Komercyjne wiadomości mogą być przesyłane jedynie po spełnieniu przynajmniej jednego z następujących warunków:
    • Odbiorca wyraził wcześniejszą zgodę na otrzymywanie takich treści na dowolnej stronie Firmy, bądź na stronie partnera handlowego
    • Odbiorca prowadzi działalność gospodarczą, a między Odbiorcą, a Firmą zachodzą lub mogą zachodzić relacje biznesowe i Odbiorca nie zastrzegł, że nie chce otrzymywać tego typu komunikacji
    • Odbiorca w publicznie dostępnym miejscu wyraża chęć w szczególności poprzez ogłoszenie, reklamę, stronę internetową do otrzymywania informacji tematycznych
  2. Kompletowanie listy mailingowej
   1. Listy odbiorców mogą być kompletowane automatycznie przy rejestracji użytkownika, jeśli w formularzu rejestracyjnym lub w regulaminie znajduje się oświadczenie o udzieleniu zgody na rozsyłanie wiadomości o charakterze komercyjnym, a użytkownik musi wyrazić zgodę z regulaminem.
   2. Każdemu przysługuje prawo do usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej, a to poprzez kontakt z Firmą pisemnie lub z upoważnionym przedstawicielem Firmy.
   3. Listy odbiorców mogą być również kompletowane drogą zakupu lub udostępniania od firm trzecich, partnerów handlowych, którzy oświadczą, że adresy zostały pozyskane za zgodą odbiorców
  3. Usuwanie z listy mailingowej
   1. Każda przesłana wiadomość komercyjna powinna zawierać możliwość łatwego wypisania się z listy mailingowej, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, informacje o tym gdzie należy zgłosić chęć rezygnacji z usługi, która wymaga otrzymywania tego typu wiadomości
   2. Żądanie usunięcia z listy mailingowej jest honorowane bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni, o otrzymaniu żądania usunięcia informuje Odbiorcę natychmiast.
Lifestyle
Magazyn nie tylko o randkowaniu

5+ faktów o wspólnym mieszkaniu

5+ faktów o wspólnym mieszkaniu
10.12.2022 Razem z partnerem zastanawiacie się nad wspólnym mieszkaniem? W takim razie koniecznie przeczytajcie nasz dzisiejszy artykuł,… czytaj więcej...
Homeopatia - alternatywna medycyna czy placebo?

Homeopatia - alternatywna medycyna czy placebo?

19.11.2022 Homeopatia to leczenie na zasadzie podobieństwa, innymi słowy leczenie symptomów z wykorzystaniem… czytaj więcej...
Randka w kawiarni

Randka w kawiarni

10.11.2022 Chodzenie po kawiarniach w poszukiwaniu odpowiedniej kawy, czytanie dziennika lub książki,… czytaj więcej...
Przygotuj sobie młodego kokosa

Przygotuj sobie młodego kokosa

06.10.2022 Wiekszość z nas zna klasyczny kokosowy orzech. Owszem nie każdy wie o tym, że istnieje "młodsza"… czytaj więcej...