Strona Główna

Ankieta randkowa

Fotorandka

Lifestyle magazyn

Zarejestruj się teraz

Zmiany w Regulaminie portalu

15.styczeń 2021
Zmiany w Regulaminie portalu

Wciąż staramy się dla Was, naszych użytkowników, ulepszać jakość naszych usług. Bezpośredni związek z tym mają również aktualne zmiany w Regulaminie, które wchodzą w życie 15.02.2021.

Od 15 lutego 2021 zmieniamy Regulamin.

Oto najważniejsze zmiany:

  • Ułatwiliśmy sposób odstąpienia od umowy. Użytkownik, który korzysta z płatnych usług naszego portalu może teraz odstąpić od umowy wysyłając pisemne wypowiedzenie na email. (Nie dotyczy odstąpienia od umowy do 14 dni od jej zawarcia).
  • Zmiana numeru telefonu, pod którym można otrzymywać informacje na temat stanu reklamacji.
  • Zmiana siedziby oraz adresu do korespondencji z naszą firmą.

Szczegóły zmian w Regulaminie portalu:

W punkcie 2. Administrator zmienia siedzibę firmy Butterfly Destiny s.r.o. na Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice.

W punkcie 13. Reklamacje, podpunkt 4. doszło do zmiany numeru telefonu, pod który można dzwonić i otrzymywać informacje na temat stanu reklamacji, nowy numer to +420776598224.

Punkt 14. Prawo do odstąpienia od umowy, podpunkt 5., brzmi teraz następująco: Użytkownik, który korzysta z płatnego członkostwa na portalu, ma prawo w dowolnym momencie zerwać umowę z Administratorem, poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres email: adres e-mail W wypowiedzeniu należy zawrzeć adres e-mail, pod którym Użytkownik zarejestrował swoje konto, formę płatności za członkostwo oraz informację, czy chce tylko zrezygnować z członkostwa, czy również usunąć konto. Użytkownik może też skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ. W takim przypadku Administrator ukończy członkostwo oraz usunie konto użytkownika najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia, gdy otrzyma powiadomienie o chęci rezygnacji z konta. Subskrybcja zawsze zostaje ukończona w następnym okresie rozliczeniowym a opłaty za aktualny okres rozliczeniowy nie podlegają zwrotowi. Każda prośba o zwrot kosztów członkostwa zostanie oceniona indywidualnie. Jeśli prawo do zwrotu zostanie rozpatrzona pozytywnie, płaność zostanie zwrócona do 10 dni roboczych w ten sam sposób, w taki została przyjęta od użytkownika.

Podsumowanie

Wszystkie zmiany Regulaminu w ich aktualnym brzmieniu znajdują się TUTAJ.

Każdy Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji najnowszej wersji Regulaminu i odstąpić od umowy zawartej z Administratorem jeszcze przed terminem wejścia w życie nowych zasad, czyli do dnia 15 lutego 2021 roku. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni i rozpoczyna się od dnia następującego po otrzymaniu przez Administratora wypowiedzenia. Jeżeli Użytkownik nie odstapi od umowy do wyżej wspomnianego terminu, Regulamin uznaje się za zaakceptowany przez Użytkownika.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Zespół milosnykontakt.pl

Udostępnij ten artykuł na: